Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Cưng Thì Cưng Đòn Vẫn Phải Ăn [Huấn] [Đam]

Giới thiệu truyện:

Mộ Dung Lân vô tình nhặt được một tiểu bảo bối, nhặt về rồi còn phải dạy lại nữa, Thật mệt a ~ [Đoản văn có huấn, đam mỹ ngọt sủng]

Danh sách chương: