Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ Cover Jensoo ] Sủng Vật Hào Môn

Đăng bởi: kimchuni0316

Cập nhật: 23-09-2021

Tag:#chaelice#jensoo


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

- cover dưới sự cho phép của tác giả . - Au: Phiên Nhi Liêu Linkfic gốc : https://www.wattpad.com/story/142099429-bhtt-s%E1%BB%A7ng-v%E1%BA%ADt-h%C3%A0o-m%C3%B4n-phi%C3%AAn-nhi-li%C3%AAu

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: