Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(Countryhumans) Đừng đi

Giới thiệu truyện:

Cậu chết, có người nói cậu được đầu thai. Nhưng tại sao cậu vẫn nhớ kiếp trước, điều này thật kì lạ. Gia đình cậu con sống. Người đưa cậu đầu thai nói xin lỗi. Nhưng mọi thứ lại không đi theo cốt truyện ban đầu. Đã bắt đầu mất kiểm soát. Mọi người có thái độ thật kì lạ. ------‐---‐-------- Allx Việt Nam Mà trong all có bao nhiêu người thì phải để mình nghĩ đã, với lại chắc cũng chỉ có các nước tiêu biểu hay xuất hiện như trong mấy truyện khác thui :))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: