Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Countryhuman]Xuyên Thời Gian__ Việt Nam× All

Giới thiệu truyện:

Truyện Ở thế giơi của này mọi người đều có phép thuật, mỗi ngươi sở hữu trong mình một con vật. Nghĩa là nữa người nửa thú. Thời xưa có 1 cuộc chiến tranh giữa cái thiện và cái ác. Những kẽ xấu họ muốn thao túng con người ép họ làm nô lệ, họ cho rằng con người là những thứ hạ đẳng. Còn phe tốt chỉ muốn hoà bình và sống cùng con người. Cuối cùng phe tốt thắng và phe ác bắt buột phải hoàn thành giao kèo là sống hoà thuận với con người. À họ được gọi là phanga hay còn gọi là người lai.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: