Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

copycat . jjk

Giới thiệu truyện:

copycat không phải chú mèo sao chép, mà là bắt chước 🔞 bìa được design bởi @-hibibana 🙆

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: