Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Có Giỏi Thì Đừng Chết

Đăng bởi: user76919229

Cập nhật: 19-04-2020

Tag:#dammy


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác Giả: YY Đích Liệt Tích Thể loại: Đam mỹ Nguồn: Hàn Dạ Tuyết, tranlongtuong.wordpress.com Trạng thái: Full (Ai đó chỉ tui cách kết thúc chuyện đi) Thể loại: Hiện đại, hư cấu, kinh tủng huyền nghi, hoan hỉ oan gia, Phúc hắc lạnh lùng quái gở công X Ôn thiện tạc mao lãnh đạm thụ, 1×1, HE Edit: Hàn Dạ Tuyết, Tiểu Tịch Tịch Beta: Linh Viên, Min, Tiêu tỷ Một ngày kia, khi người giữ rừng cố gắng khuyên nhủ một tên đang cố gắng tự sát. "Sinh mệnh thực sự rất quý giá" ... Truyện đăng lên với mục đích muốn đọc offline. Nếu bên edit và au yêu cầu gỡ sẽ lập tức gỡ. P/s Đây là chuyện bần tăng đã đọc rất lâu h mới tìm lại được.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: