Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Cinderella dị bản.

Đăng bởi: trackyvu

Cập nhật: 02-04-2020

Tag:#cinderella#diban#kinhdị


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Dựa theo phiên bản gốc nhưng theo lối viết với suy nghĩ cá nhân của riêng tôi. Có nhiều yếu tố không phù hợp cho trẻ em dưới 16 tuổi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: