Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

chuyển ver |HwangYoon| Love is like a snow

Giới thiệu truyện:

Tác giả: @uyennha2303 cv: tomatosalt Nhân vật: Hwang Minhyun×Yoon Jisung boy×boy 👉Không mang truyện khỏi nơi này khi chưa có sự đồng ý của tác giả cv đã có sự đồng ý của tác giả 👉Kì thị boy×boy đề nghị không vào 👉Tui có hơi làm biếng nên sẽ có 1 vài từ viết tắc =))) ✔Nhớ ủng hộ tui nhoa <3 tomatosalt

Danh sách chương: