Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Chuyện thi chuyển cấp

Giới thiệu truyện:

- Viết cho 2k3 - Viết cho 2kn hiện đang chuẩn bị cho kì thì vào lớp 10 - #Đặc_biệt: Viết cho mọi đứa con đầy kì vọng của những giáo viên "hiểu mọi thứ"

Danh sách chương: