Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

〚Chu Ôn〛Ôn Nương Tử Nhà Chu Tướng Công

Giới thiệu truyện:

Đồng Nhân Sơn Hà Lệnh. . Ôn Nương Tử Nhà Chu Tướng Công . Cp: Chu Ôn [Chu Tử Thư × Ôn Khách Hành] Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, OOC, ... One Shot Fic Fanfic chỉ được up tại Wattpad, những nơi khác đều là re-up

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: