Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[CHIẾT NHỤC CAO NGẠO] - Không Lương Đích Thành - Chuyển ngữ: Kathy

Giới thiệu truyện:

ĐAM MỸ [CHIẾT NHỤC CAO NGẠO] Nguyên tác: Không Lương Đích Thành Chuyển ngữ: Kathy Posted In: [Hoạ Thần Thư] Kathy0218.wordpress.com Thể loại: ĐAM MỸ, H VĂN, SONG TÍNH, HIỆN ĐẠI, CƯỠNG ĐOẠT, SM, SẢN NHŨ, SINH TỬ, SONG KHIẾT, 1V1. Couple: Sở Nam Tước (Công) x Lâm Hạ (Thụ) Đây là 1 truyện khá nặng trong hệ liệt cùng tác giả. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: