Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

|chaelice| bảo bối, gọi mẹ đi

Giới thiệu truyện:

Gọi một tiếng "mẹ" khó vậy sao Lisa ? Author: summer0307 https://my.w.tt/P9e1CVqYn4

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: