Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

CẢ NGƯỜI ĐỀU LÀ BẢO

Giới thiệu truyện:

Tác giả : Quyết Tuyệt Nguyên tác: Vị lai chi toàn thân thị bảo Thể loại: đam mỹ, hài hước, tương lai, chủ thụ, sinh tử, 1×1, HE Nhân vật chính : Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ..

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: