Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Bonten x Mikey/ Boss ngài sao vậy?

Giới thiệu truyện:

Cre ảnh: meaABCD Bonten x Mikey Tác giả: ebedangratsau Truyện hoàn toàn là do tôi viết vui lòng không mang đi lung tung, để tôi thấy được là không xong đâu Vui lòng không gây war bởi khi đó tôi sẽ khô máu với cậu

Danh sách chương: