Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

BJYX - Edit [ Phong Lâm Hỏa Sơn ] - 风林火山

Giới thiệu truyện:

Tác giả: 安静 - An Tĩnh Chênh lệch tuổi tác: 3 tuổi Cấp bậc quân hàm: Chiến - Thiếu tá, Bác - Trung sĩ Tiêu giáo quan - Vương học viên Tình trạng nguyên tác: Hoàn 39 chương Tình trạng edit: tớ sẽ cố gắng Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: