Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BJYX] Bát vương phi đến từ tương lai

Giới thiệu truyện:

Thể loại: Xuyên không, hài hước, ngọt, ngược nhẹ, có chi tiết sinh tử văn, có H Tình trạng: 32 chương (Đã hoàn) VĂN ÁN📚 "Chàng có ta rồi còn muốn thêm thiếp nữa sao, thật tham lam" "Để ta nhắc cô nhớ chàng là của ta đừng hòng ai cướp được" *Hai vây xinh xinh trắc phi ngụm trong thùng nước, ngoi lên lặn xuống cả người ướt như mưa* *Vương phi giàu như vậy còn chôcánh hoa của ta làm bánh, bẻ sen của ta đi nấu chè vả lại tốt tới nỗi giúp cho cá ăn hại chúng ngửa bụng oán than* "Vương phi, quân Sứ đã đem người tới giao tranh e là bát vương gia sẽ phải cầm chân giặc. Người dặn em đưa vương phi trốn" "Chúng đốt vương phủ rồi, Tiểu Lan mau chạy....trắc phi cứu trắc phi" "Vương phi biển lửa nguy hiểm, người còn hài tử đó" "Ta phải cứu người đã" "Ơn này thiếp sẽ đền đáp vương phi" Lập triều đại Vương Tiêu, Nhất Bác chính là bậc đế quân, Tiêu Chiến mẫu nghi thiên hạ "Hoàng thượng, nữ nhi xin dâng tặng người" "Trẫm ân chuẩn" "Nhất Bác chàng không còn là vương gia mà ta yêu nữa" "Hoàng hậu, trẫm đã là bậc quân vương không thể chỉ có mình ngươi chiếm hữu" ______________ "Hoàng hậu không qua khỏi xin người bớt đau lòng" "Ta chữa được" "Chiến nhi ta xin lỗi" "Cút, ta muốn nghỉ ngơi, dù người là ai đi chăng nữa ta cũng không luyến" ............... "Chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa, ta yêu đệ"❤️

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: