Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh

Giới thiệu truyện:

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh Tên tác phẩm: Đáy biển (海底) Tác giả: An Tĩnh (安静) Link tác phẩm gốc: Lofter: https://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1ca93f31c Quotev: https://www.quotev.com/story/14266737/海底博君一肖/1 Trans/Edit: Tris Tag: Cảnh sát mặt than có năng lực đặc biệt x siêu tư duy Cố vấn nhưng ngốc xít chuyện yêu đương, HE Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng tôn trọng tác giả và không mang đi đâu. Chân thành cảm ơn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: