Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(BHTT) Ta Thật Không Muốn Đương Vai Ác - LIÊN TÁI

Giới thiệu truyện:

Ta Thật Không Muốn Đương Vai Ác Tác Giả: Tảo Tỉnh TG=5937127 Bổn văn đem với 8 nguyệt 12 ngày thứ năm nhập V, nhập V đem canh ba dâng lên. Cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì, sau này cũng thỉnh tiếp tục duy trì!!! Có đời trước hiện đại ký ức Mặc Phương Hữu đầu thai tới rồi tu tiên thế giới. Nàng cả nhà đều là tà ác đầu lĩnh cũng không làm người tốt chuyện tốt! Mặc Phương Hữu biết rõ đương vai ác hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Cho nên nàng bắt đầu làm ruộng mà sống, ở tràn đầy ác nhân trong nhà thành một cái dị loại, bị ném đi ra ngoài. Mỗ một ngày làm ruộng mười năm Mặc Phương Hữu, bị ma cung đệ nhất cung quân sư tìm được, nói cho nàng, nàng ca đã chết! Làm nàng đi kế thừa nàng ca gia nghiệp, đương cái ma đầu! Thuận tiện lại giúp nàng lão ca thành cái thân, lấy cái mỹ nhân đương lão bà. Mặc Phương Hữu quyết đoán cự tuyệt! Nề hà thiên lôi bổ nàng gia, vì tiền nàng đi ma cung! Thành thân đêm đó, chính phái đánh tới! Nàng thay thế thân ca thành thân một chuyện bại lộ! Vai ác Ngưu Lang ma quân muốn nàng đánh vào chính phái đệ nhất tiên tông! Trình diễn vô gian đạo! Vào đệ nhất tiên tông Mặc Phương Hữu lại thành đệ nhất tiên tông Đại sư tỷ! Tông môn muốn nàng đương người tốt, hoằng dương chính đạo! Nàng chỉ nghĩ khi sư diệt tổ! Đem sư phó câu tới tay! Bổn văn cốt truyện tam đại ý nghĩa chính: Vô kịch bản ( hẳn là đi ) Không phức tạp ( có lẽ đi ) Chủ khôi hài ( là thật sự ) Sa điêu không đứng đắn công X mỹ nhân sư phó chịu Cảm tạ 《 xuyên thư ta khuyên ta thiện lương 》 các độc giả cổ vũ, bởi vì cá

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: