Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BHTT] [QT] Xuyên Thành Phú Bà Sau: Ai Dám Đụng Đến Ta Nhãi Con! - Tiểu Lục Long

Đăng bởi: RubyRuan_69

Cập nhật: 15-10-2021

Tag:#ttbh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Xuyên thành phú bà sau: Ai dám đụng đến ta nhãi con! Tác giả: Tiểu Lục Long Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 2505 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 5414 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 3563 Văn chương tích phân: 109,232,784 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Đã kết thúc bách hợp văn Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 330674 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Ngọt văn Mau xuyên Xuyên thư Sảng văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Chúc Tinh Đồng, Chung Dĩnh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: