Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BHTT - QT] Xuyên thành phản phái sư tôn của nữ chủ - Cao Cử

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Xuyên Thành Nữ Chủ Đích Phản Phái Sư Tôn (穿成女主的反派师尊) Tác giả: Cao Cử (高举) Tác phẩm thị giác: Hỗ công Thể loại: Tiên hiệp tu chân, xuyên sách, hệ thống, sảng văn Độ dài: 79 chương + 12 phiên ngoại Nhân vật chính: Sở Thính Vũ, Đường Mộ Tri Văn án Sở Thính Vũ một khi xuyên sách, trở thành 《 Nhân vật chính tu luyện sổ tay 》 trung trùng tên trùng họ phản phái sư tôn, hệ thống thân thiết nói cho nàng: Nhiệm vụ của ngươi là trợ giúp nhân vật chính cứu vớt thế giới cũng tìm kiếm tình yêu chân thành. Nguyên chủ là cái đại phản phái, đối với nhân vật chính gây khó khăn đủ đường, cuối cùng chịu khổ nhân vật chính lấy máu đào tâm, một chưởng mất mạng. Vì hoàn thành nhiệm vụ (Đồng thời mạng sống), Sở Thính Vũ quyết định tốt tốt làm người, đối với nhân vật chính so với mẹ ruột còn thân hơn. Làm nhân vật chính gặp phải nguy hiểm, tính mạng du quan thì, Sở Thính Vũ đưa nàng chăm chú hộ vào trong ngực, nói với nàng sư tôn tại này, không sợ; làm nhân vật chính tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ thì, Sở Thính Vũ bồi ở bên người nàng, cùng với nàng đồng thời quẳng xuống vạn trượng thác nước, làm nhân vật chính bị Tu Tiên giới dùng ngòi bút làm vũ khí, một thân bệnh trầm kha thì, Sở Thính Vũ như cũ kiên định đứng bên người nàng, nói với nàng sư tôn tin ngươi, sư tôn bảo vệ ngươi. Hệ thống: Chúc mừng trợ giúp nhân vật chính tìm tới tình yêu chân thành! Mời tay nắm tay cứu vớt thế giới đi! Sở Thính Vũ:? ? ?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: