Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BHTT] [QT] Tốt Nhất Hôn Phối - Tố Tố Tố

Đăng bởi: RubyRuan_69

Cập nhật: 09-12-2019

Tag:#ttbh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Tốt nhất hôn phối Tác giả: Tố Tố Tố Tổng download số: 0 phi V chương tổng điểm đánh số:304745 Tổng số bình luận:2653 Số lần bị cất chứa cho đến nay:5910 Số lần nhận dinh dưỡng dịch:3305 Văn chương tích phân: 68,057,480 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Có ngạnh liền viết bách hợp chi tinh tế Tiến độ truyện: Đã hoàn thành Số lượng từ toàn truyện: 284608 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Sinh con Xuyên qua thời không Tình yêu và hôn nhân Tinh tế Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thi Hâm, San Đa Lạp · Cecil ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: