Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BHTT] [QT] Ở Băng Sơn Tổng Tài Trong Lòng Ngực Diêu Cái Cái Đuôi

Đăng bởi: RubyRuan_69

Cập nhật: 09-10-2021

Tag:#ttbh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Ở băng sơn tổng tài trong lòng ngực diêu cái cái đuôi Tác giả: Lục Xuất Khinh Lữ Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 4720 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 9515 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 5817 Văn chương tích phân: 205,959,472 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Thị giác tác phẩm: Lẫn nhau công Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Du hí nhân gian [ tương lai đô thị / tinh tế ] chi bá tổng dưỡng hồ nhị tam sự Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 375676 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Yêu sâu sắc Cổ xuyên kim Đô thị dị văn Manh sủng Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Minh Anh, Phó An Ngọc ┃ vai phụ: Trần Diễm Tuyết, Đỗ Vân Hâm, Hồ Tu Lễ, Lý Linh Mậu, Hà Triệt, Túc Cẩm Họa ┃ cái khác: Tiếp đương văn: 《 trở lại vai ác sư tôn niên thiếu khi 》, cầu cất chứa nha ~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: