Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BHTT] [QT] Liêu Đến Nữ Thần Là Cấp Trên - Trì Mặc Yếu Đa Tiếu

Đăng bởi: RubyRuan_69

Cập nhật: 07-01-2022

Tag:#ttbh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Liêu đến nữ thần là cấp trên Tác giả: Trì Mặc Yếu Đa Tiếu Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1869 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 6085 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 3301 Văn chương tích phân: 61,341,570 Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Bách hợp còn tiếp Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 200154 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm Tag: Đô thị tình duyên Duyên trời tác hợp Võng xứng Ngọt văn Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Dư Nhiễm Nhiễm / Tô Loan ┃ vai phụ:. ┃ cái khác: Võng xứng

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: