Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BHTT] [Editing] Sau Khi Ly Hôn Với Nữ Thần - Đường Huyền

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Hòa Nữ Thần Ly Hôn Chi Hậu (和女神离婚之后) Tác giả: Đường Huyền (糖弦) Link Tấn Giang: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3341645 QT: ks1999___ Editor: Thiên Thiên Tác phẩm thị giác: Chủ thụ, 1x1, HE Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, giới giải trí, trọng sinh, điềm văn Độ dài: 73 chương + 4 phiên ngoại Tiến độ edit: không xác định :)) Nhân vật chính: Đào Nhiên x Diệp Trăn (Ngạo kiều xuẩn manh thụ x Cao lãnh tương phản công)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: