Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BHTT - EDIT] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức - Thủy Nguyệt Thanh Phong

Giới thiệu truyện:

•Tác phẩm: Xuyên thư hậu khai khải liễu giản đan mô thức •Tác giả: Thủy Nguyệt Thanh Phong •Editor: _scallion_ •Tích phân: 101,116,368 •Độ dài: 91 chương và 8 phiên ngoại •Thể loại: Xuyên thư, cổ đại, cường cường, ngọt sủng, HE •Nhân vật chính: Ngô Ưu × Triệu Thanh Tử •Nguồn convert: https://wikidth.com/truyen/xuyen-thu-sau-mo-ra-don-gian-hinh-thuc-X8ub8FS4CGSNdVqz (đã được sự cho phép của converter Azgad)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: