Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BHTT][Edit ][FULL] Quy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) - Diệp Sáp

Giới thiệu truyện:

[ Edit ] [Trường thiên ] Quy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) Tác giả: Diệp Sáp Thể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE. Độ dài: 97 chương Editor: Kira Nguyên

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: