Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

【BHQT-Ezi】Xuyên Thành Tu Tiên Văn Giả Thiên Kim

Đăng bởi: unrealbluedot

Cập nhật: 09-07-2021

Tag:#bachhop#bhqt#bhtt


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bách Hợp- Tu Tiên - Xuyên có hệ thống

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: