Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BH-NP] Yêu?.... Các Người Không Xứng!

Giới thiệu truyện:

Thà im lặng giữ lấy niềm đau... Còn hơn nói với nhau mà... Để rồi không lau được nước mắt. . . . Tình yêu thực sự thì không thể nào có buồn đau... Chỉ có lợi dụng nhau mới làm tình yêu trở thành bi kịch. . . . Chia tay người mình yêu thật lòng , là 1 chuyên rất khó... . . . Hạnh phúc không còn nữa thì là sao níu giũ . . . Càng cố nắm chặt, lòng càng đau . . . Thôi thì đễ mất nhau , rồi nỗi đau cũng sẽ hết ____________________________________

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: