Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

BH - NP - CĐ - Muốn Chết? Không Dễ Đâu!

Giới thiệu truyện:

Một người thành tâm trói tay chân nhảy xuống biển tự tử, không những không chết còn gặp tình huống trớ trêu chọc nàng không biết nên khóc hay cười. Mạnh Khương: - Ta thực muốn chết các ngươi có hiểu không? Thanh Ngọc: - Ta chưa mang hài tử, ngươi chưa được chết! Hiền Phương: - Ngày nào ta còn ngón út, ngươi không được chết! Vĩnh Tú: - Có kim bài miễn tử ở đây, ngươi liền không có cách nào gây hoạ chuốc lấy cái chết! Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ phẫn nam trang, nữ tôn nam ti, np 1x3, nhất công đa thụ,...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: