Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BH.KX] Ác độc nữ phụ cùng Bạch Liên Hoa | Qua Vân Tê

Giới thiệu truyện:

Giả cao lãnh thật ôn nhu ác độc nữ phụ công x diện mạo thật mỹ giả nhu nhược Bạch Liên Hoa thụ Loan Thanh Tiêu vào chức tình tiết sửa đổi phòng nghiên cứu sau, nhiệm vụ thứ nhất liền tao ngộ bình cảnh. Đóng vai ác độc nữ phụ nàng, vốn nên trở thành nam nữ chủ trong lúc đó tình cảm chất xúc tác, kết quả thao tác không làm, Bạch Liên Hoa nữ chủ đối với nàng tình căn thâm chủng. . . Nhiếp Chân Nhi mặt phảng phất non mềm hoa đào tháng ba, xấu hổ mang e sợ đừng mở mắt, môi đỏ khẽ mở: Thanh Tiêu, ta thích ngươi. Loan Thanh Tiêu: . . . Ta cũng là! Như vậy mỹ nhân, ai cam lòng từ chối? Hệ thống 520: Chờ, chờ chút! Đây là cái gì tình huống? ! ! 1. Vườn trường tiểu thanh tân, ác độc nữ phụ lão đại trường học x bạch liên hoa khôi của trường (sau khi trưởng thành mới có thể cùng một chỗ, nữ phụ giả lão đại trường học) 520: Kí chủ đại đại ngươi muốn ức hiếp nàng, làm nhục nàng, vu hại nàng, thời khắc mấu chốt nam chủ cứu nàng ở thủy hỏa! Loan Thanh Tiêu: Không thành vấn đề. . . . 520: Kí chủ đại đại, này phát triển hình như không đúng lắm a, tại sao nữ chủ sẽ thích một cái ức hiếp nàng, làm nhục nàng, vu hại nàng ác độc nữ phụ? ? ? Loan Thanh Tiêu bộ dạng phục tùng cười yếu ớt: Bởi vì nàng có thể nhìn thấu lòng ta. 2. Tang thi hoành hành, tận thế nhà khoa học x hình người mỹ nhân tang thi vương 3. Tu chân / thế giới, ác độc sư tôn x bị sư tôn nuôi lớn mỹ nhân lô đỉnh 4. Trăm quỷ dạ hành, Quỷ vương x vận rủi quấn quanh người kiều mềm mỹ nhân 5. Hành hiệp trượng nghĩa, võ lâm minh chủ x Ma giáo thánh nữ ___________ Tác p

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: