Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BH.HT] Trẫm chính là Hôn quân | Lưu Ly Tiên Thảo

Đăng bởi: hynghien

Cập nhật: 27-10-2019

Tag:#bachhop#bhtt#hynghien


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Sở Nguyệt trở thành vua của một nước bảng định hôn quân hệ thống. Đinh -- thỉnh kí chủ khiến Đại Lịch vương triều hủy diệt, liền có thể giải trừ hôn quân thân phận đi tới cuộc sống hạnh phúc đỉnh cao. Sở Nguyệt truyền đạt tối lệnh: "Tu kênh đào nắp Hoàng lăng! Chinh triệu mười vạn người! Không trả tiền không cho cơm ăn." Chúng thần khóc ròng ròng: "Hôn quân hề! Tử khí tây! Giang sơn vẫn." Ngày nào đó đến rồi mười lăm vạn lê dân bách tính tự mang nồi cơm lương thực cũng phải tu kênh lớn, lãnh đạo người là hiện nay Dương Thủ phụ. Không sao, tiếp tục tìm đường chết, đốt sách chôn người tài. Sớm mở ra xem phân cấp. Sát trung thần, kết quả trung thần đã biến thành gian thần. Sát gian thần, kết quả gian thần là hai tầng gián điệp, sau đó còn dẫn theo mấy vạn tiền triều dư nghiệt quy hàng, người khởi xướng đều là cái này Dương Thủ phụ. Sở Nguyệt đâm lao đành phải theo lao: "Hết cách rồi, trẫm chỉ có thể toàn bộ bê ra, kỳ thực ta là thân nữ nhi." Chúng thần: "Nữ đế vạn tuế【này hôn quân lại nghĩ dằn vặt cái gì】" "Kỳ thực trẫm cho rằng Dương Thủ phụ là nữ nhân không thích hợp đương bách quan đứng đầu." Chúng thần: "Bệ hạ nói rất có lý【tiểu thí hài là ghi nhớ thượng Dương đại nhân đi】 " "Dương Thủ phụ nghĩ sao?" Dương Thủ phụ nhận mệnh giữ lễ tiết: "Vi thần xác thực đến rồi tuổi tác kết hôn, xin hỏi bệ hạ khi nào tiếp vi thần nhập cung?" Sở Nguyệt đầy mặt: ? ? ? ? ? Trẫm rõ ràng vẫn tận tâm tẫn trách hủy diệt giang sơn, làm sao giang sơn xanh tươi, bách tính an nghiệp. _______________

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: