Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BH.HĐ][Hoàn] Xuân Hạ Thu Đông - Nhất Trản Dạ Đăng

Giới thiệu truyện:

Có thể cùng lẫn nhau ngẫu nhiên gặp tại trên tinh cầu này, là một loại nào đó duyên phận, vẫn có thể đốt sáng mờ ảo nhân sinh, chúng ta cỡ nào đủ vận Thi Từ cho rằng nàng cùng Đường Chu lần thứ nhất gặp mặt là ở Nam thành đại học nhà ăn lầu một, khi đó nàng đệ chỉ vào Đường Chu nói với nàng: "Lão tỷ! Đây chính là ta muốn truy nữ hài!" Đường Chu cho rằng nàng cùng Thi Từ lần thứ nhất gặp mặt lúc tại Nam thành đại học trường học trên đường, buổi tối ngày hôm ấy nàng kiêm chức về muộn, bị Thi Từ xe quát đảo. Nhưng mà sự thực cũng không phải như thế. _________________ Tác phẩm thị giác: Chủ công Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên Tìm kiếm then chốt chữ: Nhân vật chính: Thi Từ, Đường Chu ┃ vai phụ: Thi Hải ┃ cái khác:

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: