Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BH] [Editing] Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn - Tô Tửu

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm : Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn Tác giả : Tô Tửu Thể loại : GL, hiện đại, livestream, linh dị thần quái, huyền học, ngọt văn, HE Nhân vật chính : Tạ Trì x Lâm Hạ (ngốc bẩm sinh x hắc bẩm sinh) Bắt quỷ sư x Quỷ. (Chủ công) *Vật lý siêu độ là cái gì? Đại khái là đem ấn quỷ xuống đất đánh một trận tới khi chịu siêu thoát thì thôi

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: