Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BH] [Edit] Vương Gia, Đi Thong Thả - Dịch Lâm An [Hoàn]

Giới thiệu truyện:

Nội dung: Tình hữu độc chung, cải trang, sinh tử văn...HE Hơn 100 chương thì phải. Nhân vật chính: Phương Đàn - Tống Ứng Diêu Editor: ankhabinh (Six122)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: