Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BH][Edit] Phân Cửu Tất Hợp - Ngư Sương

Giới thiệu truyện:

Tên truyện: Phân Cửu Tất Hợp Tác giả: Ngư Sương Số chương: 187 Thể loại: yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, giới giải trí, dốc lòng nhân sinh. Tích phân: 881,149,952 (tính đến tháng 7/2021) ---- *Vui lòng không cover/chuyển ver.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: