Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[BH][Edit-Hoàn] Tú Cầu Không Có Mắt - Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu

Đăng bởi: Moonin

Cập nhật: 09-12-2016

Tag:#bachhop#edit


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tên : Tú Cầu Không Có Mắt. Tác giả : Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Thể loại: Điền văn, nữ nữ sinh tử. Nhân vật chính: Đường Mính Khả, Tô Mi Niệp. BGT: http://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=3933&p=20615#post20615

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: