Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Bh][Đn HP] Yêu vạn sự thông hiểu Gryffindor

Giới thiệu truyện:

Vạn sự thông hiểu Gryffindor - Hermione Granger Nữ vương Slytherin - Serene Slytherin 4 hậu duệ của 4 người sáng lập sẽ ra sau khi họ xuất hiện vào thời gian của cứu thế chủ Harry Potter, khi nữ chính lại rơi vào lưới tình với một nữ Slytherin. Đi theo mạch truyện gốc, câu từ đôi khi sẽ lủng củng. Thể loại : ngọt văn, sủng, 1x1... Chỉ đăng ở Wattpad, xin đừng reup!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: