Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

|| BFZY || Say You Love Me

Giới thiệu truyện:

"Châu Kha Vũ lỡ phải lòng đàn anh khóa trên, nhưng mà thật ngại quá, anh ấy lại là trai hư." • Zky x Ly • OOC • Shortfic

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: