Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Beyblade Burst Ask And Dare

Đăng bởi: Shiro_Komori

Cập nhật: 23-10-2018

Tag:#beyblade


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Cái tiêu đề đó. Red là khắc tinh của chị Yui. Vậy nên viết cũng sẽ dở như Yui. Yui: ừ thì tao viết dở thật

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: