Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

| Bạo Phong Châu Vũ | My Secret |

Giới thiệu truyện:

| Textfic | Bạo Phong Châu Vũ | My Secret | Bí mật của tôi ❗Nội dung, bối cảnh truyện đều không có thật, dựng lên để phù hợp với tình tiết, xin đừng thắc mắc, OOC, không hợp gu hãy lặng lẽ out ra xin đừng buông lời cay đắng. Ngày viết: 2/9/2021 @Bông

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: