Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Bản Hòa Ca. [ Short Story ]

Đăng bởi: laChenday

Cập nhật: 19-05-2018

Tag:#shortstory


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Một câu chuyện, những ngày xưa, những con người. Gia đình, tình yêu.

Danh sách chương: