Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Bán ác ma và triệu hoán thú tà ác của cậu ta (Hoàn)

Đăng bởi: baozi2732

Cập nhật: 25-08-2021

Tag:#ngọt#đammỹ


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Hán Việt: Bán ác ma hòa tha đích tà ác triệu hoán thú Tác giả: Thủ Sơ 首初 Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ Editor: Baozi Truyện edit chui với mục đích phi thương mại, không cho phép đăng ở bất cứ đâu ngoài wordpress này và wattpad của tui.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: