Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ Bakugo x reader ] Những mẫu truyện nhỏ

Giới thiệu truyện:

truyện mình làm đều là oneshot , tuyện này là hoàn toàn ko liên quan đến mạch truyện trong truyện chính trong my Hero Academia . Mình viết cái này chỉ để thỏa mãn lòng của những người simp bakugo ( trong đó có cả mình :)) ) mình cũng tự viết để tự xem ( ꈍᴗꈍ)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: