Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

《BajiFuyu // R18》Cưỡng Đoạt

Giới thiệu truyện:

Warning: ooc, khác nguyên tác, r18. Cre bìa: @58kg_ichiban

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: