Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Bách Thời Khả Lạc - Edit [Du Hoan các] - 愉欢阁

Giới thiệu truyện:

Tác giả: 椒妍月饼 Tình trạng nguyên tác: Đang tiến hành Tình trạng edit: Tớ sẽ cố gắng Hậu cung quyền đấu Thái tử gia và ái phi xinh đẹp của ngài. Du Hoan các ở đây chính là nơi có mỹ nhân treo trên đầu quả tim của thái tử. Link lofter: https://jiaoyanyuebing.lofter.com/post/30c5127f_2b406fbb4 Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: