Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Bách Hợp] [Edit - Hoàn] ChaeLisaVer _Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã

Giới thiệu truyện:

Edit: chris_nguyen Cover: Dâm Tiện Cô Nương Nhân vật chính: Rose x Lisa

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: