Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Anh Là Của Em ( Shine )

Giới thiệu truyện:

Fine FOV : - " Nếu iu anh là sai thì em chấp nhận cuộc đời mình chưa bao h là đúng " -------- em iu anh ---- I Love You, Shade -------- Anh Là Của Em ( Shine )

Danh sách chương: