Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[AllxNam] Xuyên Khônq Lấy Lại Hạnh Phúc

Giới thiệu truyện:

Xin chào, sản phẩm đầu tay nên mong đc ủng hộ! Truyện có thêm một số ảnh để dễ tưởng tượng(tranh do t/g vẽ) Nam vô tình đc ai đó tặng cho một cuốn tiểu thuyết. Nhưng đọc xog cậu thấy quá chán và bất công cho na8. Một lúc sau, cậu quên đồ chạy vào phòng và bị hút vào cuốn tiểu thuyết khônq thương tiếc:^^ Và cuộc chơi chỉ mới bắt đầu!!

Danh sách chương: