Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(allv) Có Không Giữ ... Mất Đừng Tìm

Giới thiệu truyện:

đam mỹ,nhất thụ đa công tác phẩm đầu tay nên xin nhận gạch đá 😣😣

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: