Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Alltakemichi] vật thí nghiệm của tổ chức , đừng hòng thoát

Giới thiệu truyện:

vào đọc là biết ngay 😻😽 Em là vật thí nghiệm của bọn họ Chỉ riêng họ mà thôi Họ sẽ đè em ra mà giã thật mạnh nếu em Còn muốn trốn thoát khỏi họ:^ Ko có ngược đâuu đảm bảo "Ngọt ngào" sâu răng luôn:³

Danh sách chương: